Nyponrosens förskola i Helsingborg

Nyponrosens förskola är en av sex förskolor på Raus Plantering. Barn och pedagoger gör tillsammans varje dag till ett lekande, lärande äventyr.

Vi sätter språkutveckling i fokus och arbetar aktivt med litteratur som utgångspunkt för lärandet.