search error_outline

Om oss

På Nyponrosens förskola finns en barngrupp. Barnen är 4-5 år gamla. Här gör barn och pedagoger varje dag till ett lekande, lärande äventyr. Vi sätter språkutveckling i fokus och arbetar aktivt med litteratur för lärandet.

På Nyponrosens förskola formas verksamheten utifrån barnens intressen. Barnens nyfikenhet och lust är vår inspirationskälla. Vi har en trygg miljö och härlig gemenskap som vi skapar genom att alltid vara närvarande bland barnen. Hos oss står barnen alltid i fokus.

Barnens alster på väggarna

Vår innemiljö är väl anpassad för barnen. Alla leksaker och skapande material är tillgängligt och synligt för att skapa lust till lek och kreativitet. För att barnen ska känna att Nyponrosen är deras förskola och därmed stärka gemenskapen är våra lokaler fulla med dokumentation av barnens lärande.

Vi är ute i naturen varje dag

På Nyponrosens förskola går vi ut i alla väder. I anslutning till förskolan finns en inhägnad gård med en stor sandlåda, gungor, ett hus och lite buskar. Om sommaren är det grönt och lummigt och det bor många nyckelpigor och spindlar här. I närområdet finns flera fina lekplatser och olika grönområden att besöka.

På Raus Platerings förskolor samarbetar vi mellan avdelningarna i området. Vi har gemensamma öppningar och stängningar på en förskola. Dessutom slår vi ihop oss under jul och sommar. Förskolorna håller öppet klockan 06:00-17:30.

Vårt närområde

I vårt närområde finns Raus Planterings skola, som är en F-6 skola, samt förskolorna Nyponrosen, Pinjen, Nallen, Rosenknoppen, Tallkotten och Viktoria förskola. Vi samarbetar mycket med skolan och de andra förskolorna.

På området finns familjecentralen Kompassen dit du är välkommen tillsammans med ditt barn 0-6 år. Här kan du och ditt barn delta i olika aktiviteter, träffa andra föräldrar och barn
förskollärare, socialrådgivare och bvc-sköterska.