search error_outline

Så arbetar vi

På Nyponrosens förskola varvas pedagogik och lärdomar med spännande lek och äventyr. Vi har stort fokus på barnens språkutveckling och arbetar mycket med matematik och hälsa. Här finns glada barn med lust att lära.

Nyponrosens lokaler är uppbyggda kring mötesplatser för barnen. Vi har många rum i rummet där våra barn kan mötas och kommunicera. I dessa lärmiljöer blir barnen utmanade i sina tankar och sinnen. Till exempel finns olika material att skapa med och fotografier att inspireras av.

Dokumentation

I vår digitala dokumentationsplattform följer vi upp hur vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö 98. Vår tanke ”Fånga dagen, möt världen” följs upp i dokumentationen. Vi visar vad barnen har varit med om under veckan och barnen får själva reflektera över sitt lärande, följa sina framsteg och titta på foton från verksamheten.

Vår dokumentation av hur ditt barn utvecklas och vad han eller hon lär sig hos oss är en hjälp både för oss pedagoger och för dig och ditt barn. Minst en gång per år har vi utvecklingssamtal med alla familjer.

Trygghet och trivsel

Trygghet är grunden till lärande. På Nyponrosens förskola ska det råda en ”vi-känsla” där alla tar hand om och bryr sig om varandra. Vi strävar vi efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Barnen ska även få en förståelse för att alla människor har lika värde, och de ska utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja hjälpa andra.